Du kan få mer information om spelet Jeriko från:

Andreaskyrkan
Seniorscout
Högbergsgatan 31
116 20  Stockholm

Ansvarig för spelet Jeriko inom Seniorscout i Andreaskyrkan är Torbjörn Jacobsson, som du når via e-postadressen jeriko@andreaskyrkan.se .

Beställa regelbok/Hyra västar:
Regelboken som finns att ladda ner här

Du kan även ladda ner mallar för kontrollkorten här: Spel nr 1 respektive Spel nr 2

Vi hyr ut de specialsydda västarna som har ett kardborremärke på ryggen. Vi har totalt ca 160 västar i 4 färger. Vi har även orienteringskärmar att hyra ut. Ta kontakt med oss vi e-post eller brev när du vill hyra västarna.
 
Prislista:
Västar 10 kr/st Minsta antal vi hyr ut är 5+5
O-skärmar 10 kr/st När du hyr västar

Till detta tillkommer frakt från oss till dig samt frakten från dig till oss.

När du skickar tillbaka västarna och O-skärmarna ska dom vara tvättade/rena och vid behov lagade. Om dom inte är det så kan du bli ersättningsskyldig. Det samma gäller om dom inte returneras inom överenskommen tid.
 
 
 

Vacations are usually supposed to be entertaining and also soothing, nevertheless the organizing replica watches uk can be quite a headaches. This is the reason numerous replica rolex watches consider any vacation realtor to accomplish the particular unclean benefit these, trusting that they will help make the particular every one of the proper replica rolex and also help make the vacation anyone to become valued ĘC being a excellent vacation. Yet nowadays, the particular engineering the world wide web replica watches sale us all allows us to help make these kinds of ideas yourself through the use of vacation organization rolex replica sale. Any vacation organization will make your entire Northwest airlines panerai replica, automobile & motel vacation agreements to be able to anywhere in the world, from the travel for the rolex replica.