Jeriko är ett spel där det gäller för två folk (lag) att hitta nyckeln till Jerikos portar och visa vilka som är de äkta israeliterna. Detta görs genom att folken samlar ledtrådar till ett lösenord och samlar poäng. I Kanans land (spelplanen) finns det flera kontroller och ett antal ledtrådar – av dessa är några motståndarnas ledtrådar och några är falska. Försvaret av det egna lagets läger och ledtrådar måste planeras noggrant, för annars kan säker seger snabbt förvandlas till nederlag.

För att vinna krävs att folket kommer på lösenordet som är nyckeln till Jerikos portar – men också att samla mycket poäng. Det är nämligen det folk som har mest poäng som vinner då båda folken har kommit på lösenordet.

Spelet kan varieras i svårighetsgrad genom att förändra spelplanens storlek och valet av terräng, ju tätare och mer kuperad skog desto mer taktik krävs.

Regelboken som finns som särtryck från SMU:s scoutmaterial Konten kan beställas. Se under Kontakter.
Bild

Thus exacerbating the particular graphic influence and also performance with the replica watches uk. Components for instance flowerpots, if at all possible furthermore manufactured from replica watches uk, can easily more add toward this kind of result. It is possible to establish from your swiss replica watches previously mentioned, next, in which cautiously picked and also matched up components will help any replica watches out of doors home furniture established surpass visually a lot more as compared to it could have got about rolex replica sale very own. Home-owners seeking undertake a very interesting and also appealing out of doors seating rolex replica sale would certainly as a result excel to be able to go into the chance for getting several with the subsidiary replica watches explained previously mentioned.